Telekomunikácie

Telekomunikácie

ROK 2014

V poslednej dobe vykonal TRAMER konštrukciu optických spojov v obciach: Rozbórz, Mirocin, Ożańsk, Tywonia, Wierzbna, Jarosław, Pawłosiów, Kidałowice, Widna Góra, Tuczępy, Munina, Ostrów, Wiązownica, Szówsko a Koniaczów, ktorá umožnila vytvorenie technických podmienok pre minimálne 10 000 odberateľov, ktorí môžu využívať prístup k širokopásmovej sieti. V rámci týchto prác boli vykonané nasledovné konkrétne činnosti:

  • Výstavba širokopásmovej siete na území okresu a obce Jarosław, činnosti: Výstavba káblového potrubia – 11190 m, Natiahnutie optických káblov do siete ORANGE a do vlastnej siete – 15772 m,Výstavba káblových studní – 9 ks., Výstavba stĺpov – 9 ks.
  • Vykonanie kompletného zemného prepojenia spolu s natiahnutím a montážou optických káblov na území obce Jarosław, činnosti: Výstavba káblového potrubia – 1778 m, Natiahnutie optických káblov do siete ORANGE a do vlastnej siete – 23228 m  
  • Natiahnutie a montáž optických káblov vo vlastnej infraštruktúre a v sieti ORANGE v obci Jarosław, činnosti: Natiahnutie optických káblov do siete ORANGE a do vlastnej siete – 40031 m, 
  • Vykonanie odberateľských inštalácií na sídlisku Armie Krajowej v obci Jarosław – 43 ks.