Energetika

Energetika

Najväčšiu dôležitosť pri našej práci prikladáme spokojnosti klientov. Dosahujeme ju tým, že pripravujeme ponuku šitú na mieru individuálnych potrieb a finančných možností investora, pri zachovaní najvyššej kvality služieb. 

Zákazky na kľúč

Našou prednosťou je realizácia zákaziek na kľúč, čiže porozumenie potrebám klientov, zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti sietí pri konkurencieschopných cenách.

Projektujeme

Profesionálne Projektové oddelenie sa zaoberá:

 •     komplexným projektovaním elektroenergetických sietí s nízkym a stredným napätím 
 •    Prípravou investícií z formálno-právneho hľadiska (vrátane napr. nadobudnutia práv k pozemku pre realizovanú investíciu, získania požadovaných povolení a schválenia dokumentácie zo strany externých orgánov)
 •    Poradenstvom v oblasti prestavby telekomunikačnej infraštruktúry

Budujeme

Ponuka zahŕňa komplexné realizácie v oblasti:

 •    výstavby a prestavby elektroenergetického nadzemného a káblového vedenia s rôznym menovitým napätím
 •    výstavby svetelnej signalizácie na cestách

 •    výstavby transformačných staníc všetkých typov (vnútorných i vonkajších)

 •    výstavby osvetlenia ciest, ulíc, námestí, športových objektov a tiež pamiatkových objektov

 •    modernizácie už existujúcich systémov elektroenergetického napájania ľubovoľných stavieb

Udržiavame

Ponúkame komplexnú údržbu elektroenergetických sietí a inštalácií v objektoch, zvlášť:

 •    vykonávanie pravidelných prehliadok a potrebných konzervácií elektroenergetických sietí
 •    vykonávanie pravidelných meraní – efektívnosti protipožiarnej ochrany, odolnosti izolácií, odolnosti uzemnenia, ochrany pred bleskom
 •    vykonávanie bežných opráv inštalácií a zariadení (napr. výmena svetelných zdrojov, oprava vchodových telefónov a pod.)
 •    vykonávanie opráv pri poruchách – poskytovanie služieb charakteru „energetickej pohotovosti“
 •    optimalizáciu nákladov na elektrickú energiu
 •    kompenzáciu jalového výkonu.