Projektovanie

Projektovanie

   V roku 2014 zrealizovalo naše Projektové oddelenie nasledovné zákazky pre:

      Poľskú energetickú spoločnosť S.A. so sídlom v Lubinie

  •    Rozšírenie energetickej siete SN 15KV, výstavba stĺpovej transformačnej stanice, výstavba káblového vedenia SN inN, prestavba     existujúcej energetickej siete nN, výstavba káblového prepojenia k projektu obytnej budovy na pozemku 1441 v obci Stary Dzików
  •    Rozšírenie energetickej siete SN, výstavba stĺpovej transformačnej stanice, výstavba káblového vedenia nN, prestavba nadzemného vedenia nN a výstavba prípojok v obci Wólka Krowicka.
  •  Prestavba existujúcej transformačnej stanice STANY VII a energetickej siete nN v obci Stany, administratívna obec Bojanów.
  •    Prestavba existujúcej energetickej siete nN na ul. Futorzańskiej, výstavba prípojok k budove na pozemku č. 234/1 – vlastník M.Szpyt-Śliwa a k budove na pozemku č. 232/1 – vlastník D.Jedynowicz v obci Oleszyce
  •    Výstavba káblovej siete nN napájanej z transformačnej stanice SZÓWSKO 12 obvod č. 1 a 4, demontáž nadzemného vedenia, výstavba prípojky ku komerčnej stavbe na pozemku č.1031/6 v obci Szówsko.