Projektovanie

Projektovanie

   V roku 2014 zrealizovalo naše Projektové oddelenie nasledovné zákazky pre:

      Poľskú energetickú spoločnosť S.A. so sídlom v Lubinie

 •    Rozšírenie energetickej siete SN 15KV, výstavba stĺpovej transformačnej stanice, výstavba káblového vedenia SN inN, prestavba     existujúcej energetickej siete nN, výstavba káblového prepojenia k projektu obytnej budovy na pozemku 1441 v obci Stary Dzików
 •    Rozšírenie energetickej siete SN, výstavba stĺpovej transformačnej stanice, výstavba káblového vedenia nN, prestavba nadzemného vedenia nN a výstavba prípojok v obci Wólka Krowicka.
 •  Prestavba existujúcej transformačnej stanice STANY VII a energetickej siete nN v obci Stany, administratívna obec Bojanów.
 •    Prestavba existujúcej energetickej siete nN na ul. Futorzańskiej, výstavba prípojok k budove na pozemku č. 234/1 – vlastník M.Szpyt-Śliwa a k budove na pozemku č. 232/1 – vlastník D.Jedynowicz v obci Oleszyce
 •    Výstavba káblovej siete nN napájanej z transformačnej stanice SZÓWSKO 12 obvod č. 1 a 4, demontáž nadzemného vedenia, výstavba prípojky ku komerčnej stavbe na pozemku č.1031/6 v obci Szówsko.

ROK 2016

 

Na objednávku Eltel Networks Telecom pre investora Netia SA spoločnosť Tramer Sp. z o.o. realizovala projekty súvisiace s projektovaním FTTH v obytných komplexoch na území mesta Ostrowiec Świętokrzyski v rozsahu:

 • Projektovanie interiérovej siete v obytnom komplexe 150 budov;
 • Projektovanie FTTF prípojok do budov 150 ks;
 • Projektovanie magistrál M1 a M2 a vetiev v celkom množstve 32 km.

 

Projektovanie širokopásmovej FTTH siete pre potreby UPC v meste Rzeszów, ulice: Rejtana, Popiełuszki, Monte Cassino, Podwisłocze, Pelczara, Hanasiewicza v množstve:

 • Projektovanie interiérovej siete v obytnom komplexe 22 budov
 • Projektovanie FTTF prípojok do budov 22 ks;

 

ROK 2017

 

V roku 2017 sme na objednávku MULTIMEDIA POLSKA Infrastruktura na území Malopoľského vojvodstva realizovali projekty súvisiace s výstavbou FTTH sietí, v nasledujúcich obciach: Bielcza, Borzęcin, Przyborów, Bucze, Wokowice v rozsahu:
 

 • Vykonanie realizačného projektu samonosných optických káblov v celkovej dĺžke 80 670 m.
 • Vykonanie realizačného projektu optických káblov v káblovej kanalizácii v celkovej dĺžke 2 040 m.
 • Vykonanie subdodávateľských projektov

 

Rok 2018

 

Na objednávku Zicom Next pre investora Orange Polska S.A. spoločnosť Tramer Sp. z o.o. realizovala projekty súvisiace s projektovaním FTTH sietí v obytných komplexoch na území mesta Jasło, ulice: Żeromskiego, Lwowska, Krasińskiego, Basztowa, Igielna, Jana Pawła II, Mickiewicza, Towarowa, Bednarska, Szajnochy, Mickiewicza, Chopina, Na Kotlinę, Szkolna, Hankówka v rozsahu:

 • Projektovanie interiérovej siete v obytnom komplexe 71 panelákov;
 • Projektovanie FTTF prípojok do budov 71 ks;
 • Projektovanie magistrál cca 10 000 m.

 

Na objednávku Eltel Networks Telecom spoločnosť Tramer Sp. z o.o. realizovala projekty súvisiace s projektovaním skeletových FTTH káblov na území mesta Jasło v rozsahu:

 • Projektovanie a výstavba magistrál M2, M3, M4;
 • Projektovanie a výstavba FTTF prípojok do budov 6 ks.

 

 

Pre operátora Netia S.A. spoločnosť Tramer Sp. z o.o. realizovala projekty súvisiace s výstavbou FTTH siete pre firemných zákazníkov B2B na území mesta Rzeszów v množstve 11 ks.

 

 

Pre operátora Orange Polska S.A. spoločnosť Tramer Sp. z o.o. realizovala projekty súvisiace s projektovaním FTTH siete na území Podkarpatského vojvodstva.

 • Projektovanie a výstavba FTTH sietí pre firemných zákazníkov B2B v množstve 11 zrealizovaných projektov.

 

Pre spoločnosť Huawei Polska spoločnosť Tramer Sp. z o.o. realizovala projekty súvisiace s projektovaním FTTH sietí v rámci projektu POPC na území okresu Nowy Sącz v obci Krużlowa.