Teleinformatika

Teleinformatika

Najväčšiu dôležitosť pri našej práci prikladáme spokojnosti klientov. Dosahujeme ju tým, že pripravujeme ponuku šitú na mieru individuálnych potrieb a finančných možností investora, pri zachovaní najvyššej kvality služieb.

Projektujeme

  • Profesionálne Projektové oddelenie sa zaoberá:
  •    komplexným projektovaním teleinformatických sietí
  •    poradenstvom v oblasti voľby sieťovej infraštruktúry

Budujeme

Našou dôležitou výhodou je znalosť technológií z oblasti prvkov pasívnych sietí. Ide o poznanie medenej štrukturálnej kabeláže,

telekomunikačnej kabeláže a optickej technológie, doložené certifikátmi pre inštaláciu kabeláže. Realizácia sietí zahŕňa:

  • medenú kabeláž v kategórii 5e (do 125 MHz) UTP a FTP a tiež v kategórii 6 (do 250 MHz) od všetkých výrobcov dostupných na trhu
  •    optické vlákna štandardu SM (Single Mode) a MM (Multi Mode) v závislosti od typu aktívnych zariadení a vzdialenosti medzi lokalizáciami – vyhradené integrované napájanie s logickou kabelážou, tvoriace estetické komplexy zásuviek s rovnakým motívom, zabezpečené špeciálnymi kľúčmi pred pripojením iných ako počítačových zariadení
  • profesionálnu montáž a konfiguráciu zariadení aktívnych sietí, umožňujúce maximálne možné využitie ich možností