Teleinformatika

Teleinformatika

ROK 2014

V novembri 2014 sme na základe objednávky Podniku realizácií elektrických sietí Rzeszów Sp. z o.o. vybudovali optickú sieť na území práve rozostavaného objektu 220 KV transformačnej stanice v Stalowej Woli.

V rámci tejto úlohy boli namontované:

  •    nehorľavé potrubie sekundárnej kanalizácie RHDPEt 32/2,9 s celkovou dĺžkou 540 m.
  •    Optický kábel multimode, nehorľavý, zosilnený ZW (NV) TDKtsdD 12G50 640 m
  •    Montáž optických prepojení, media konvertorov QRS-120

Vybudovaná sieť slúži na synchronickú transmisiu SDH-PDH

V období od marca do mája 2014 sme na základe objednávky Podniku realizácií elektrických sietí Rzeszów Sp. z o.o. vybudovali optickú sieť na práve rozostavanom objekte 220 KV transformačnej stanice v Stalowej Woli a tiež v Abramowicach.

V rámce týchto úloh boli vykonané:

  •    Teletechnická kanalizácia založená na  RHDPEpt32/2,9 potrubí s celkovou dĺžkou 1975 m
  •    Montáž káblových železobetónových studní SKR-2 – 5 kompletov

  •    Montáž utesnenej káblovej studne pre teletechnickú sieť, séria Romold, 1 komplet

  •    Natiahnutie optických vláken ZW(NV)OTKtsdD 72j,60j,12j s celkovou dĺžkou 3245 m

  •    Položenie telekomunikačného kábla NzTKMXpw50x4x0,6mm s dĺžkou 870 m


V technických miestnostiach stanice bola namontovaná stojaca skriňa typu SZB s rozmermi 800mmx600mmx45U a nástenná skrinka typu SWJ19 s rozmermi 600mmx446mmx12U. V týchto skriniach boli namontované rozvádzače optických káblov, zásoby káblov a zariadenie na ukončenie medeného kábla – svorkovnice firmy KRONE.