Telekomunikácia

Telekomunikácia

Najväčšiu dôležitosť pri našej práci prikladáme spokojnosti klientov. Dosahujeme ju tým, že pripravujeme ponuku šitú na mieru individuálnych potrieb a finančných možností investora, pri zachovaní najvyššej kvality služieb.

Zákazky na kľúč

Našou prednosťou je realizácia zákaziek na kľúč, čiže porozumenie potrebám klientov, zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti sietí pri konkurencieschopných cenách.

Projektujeme

Profesionálne Projektové oddelenie sa zaoberá:

 •    Komplexným projektovaním telekomunikačných, optických a medených sietí
 •    Vypracovaním dokumentácie pre trasovanie káblov v teletechnickej sieti
 •    Projektovaním sietí káblovej televízie
 •    Prípravou investícií z formálno-právneho hľadiska (vrátane napr. nadobudnutia práv k pozemku pre realizovanú investíciu, získania  požadovaných povolení a schválenia dokumentácie zo strany externých orgánov)

   Poradenstvom v oblasti prestavby telekomunikačnej infraštruktúry.

Budujeme

Ponuka zahŕňa komplexné realizácie v oblasti:

 •    Výstavby telekomunikačných optických a medených sietí a teletechnických systémov spolu so súvisiacou infraštruktúrou.
 •    Výstavby sietí káblových televízií spolu s realizáciou potrubia a magistrálnej kabeláže
 •    Výstavby káblových sietí
 •    Výstavby a montáže nadzemného vedenia
 •    Montáže a spúšťania zariadení diaľkového prenosu a staníc
 •    Vykonávania meraní a investičného dozoru

   Vykonávania porealizačnej dokumentácie

Udržiavame

Udržiavanie telekomunikačných sietí je pre firmu kľúčovou oblasťou, do ktorej patrí:

 •    Odstraňovanie porúch, ohrození a poškodení v káblových a rádiových sieťach
 •    Zabezpečenie efektívnosti zariadení nainštalovaných u predplatiteľov
 •    Vykonávanie nových káblových a rádiových inštalácií a aktivácií spojených s prenosom hlasu, údajov alebo televízneho signálu
 •    Vykonávanie pravidelných prehliadok a potrebných konzervácií sietí