O firme

O firme

Tramer sp.zo.o. poskytuje svojim klientom služby v dvoch základných oblastiach – energetika a telekomunikácia. Využíva synergiu prostredníctvom optimalizácie činností pri zlepšovaní kvality a minimalizácii nákladov na poskytované služby.
Spoločné vlastnosti, ktoré charakterizujú procesy projektovania, výstavby a údržby obidvoch sietí umožňujú efektívnejšiu činnosť a pružnejšiu obsluhu našich klientov. Kvôli udržaniu a posilneniu stabilného, významného postavenia na trhu ponúkame naše služby na čoraz vyššej kvalitatívnej úrovni. Túto výhodu naša firma dosahuje cestou systematických investícií do nových technológií pre výkonnosť a údržbu sietí.
Náš komplexný prístup v spojení so starostlivosťou o čo najlepšiu kvalitu poskytovaných služieb zaručuje profesionálny a unikátny vzťah ku každému klientovi a projektu.