Energetika

Energetika

ROK 2014

V októbri 2014 sme na základe objednávky Podniku realizácií elektrických sietí Rzeszów Sp. z o.o. vybudovali vonkajšie osvetlenie na práve rozostavanom objekte 220 KV transformačnej stanice v Stalowej Woli.

 V rámci tohto projektu bolo vykonané:

  •   položenie kábla v metalizovanej ochrannej vrstve YKYFtly 0,6/1KV s celkovou dĺžkou 1353 m
  •    namontovanie separačných transformátorov s výkonom 130 a 180 VA – 9 ks.
  •    montáž základov a oceľových stĺpov pre osvetlenie a tiež nástenných stojanov spolu so všetkými svietidlami – 23 ks.

Taktiež bolo vybudované napájanie a ovládanie posuvnej brány v rozostavanej časti transformovne 220 KV v Stalowej Woli. V rámci tejto úlohy boli položené napájacie metalizované káble YKYFtly a YDY a bola namontovaná ovládacia skriňa typu FB-100.

Počas obdobia od januára do apríla 2014 sme na objednávku obce Niebylec budovali osvetlenie

štátnej cesty č. 9 Radom – Rzeszów – Barwinek v obciach Baryczka a Połomia a okresnej cesty č. 1932 Jawornik – Gwoździanka v obci Jawornik

V rámci činností bola vykonaná:

  •    konštrukcia kábla YAKY4x34 mm2 v množstve 2294 m
  •    montáž základov a oceľových šesťuholníkových stĺpov – 29 ks.
  •    montáž svietidiel Ambar 2 spolu s montážou svetelných zdrojov – 29 ks.
  •    montáž rozdeľovacej ovládacej skrine pouličného osvetlenia – 1 ks.