Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Firma TRAMER SP.  Z O.O. realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję poddziałanie Etap 1, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.
Tytuł projektu: Wzornictwo kluczem rozwoju spółki TRAMER

Cele projektu: osiągnięcie przez firmę TRAMER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przewagi konkurencyjnej, poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności firmy, co przełoży się na wdrożenie na rynek nowych/ulepszonych produktów (usług). Dla osiągnięcia tego celu zostanie przeprowadzony audyt wzorniczy, polegający na eksperckiej analizie firmy, wskazujący na stan faktyczny, jak również na kierunki działań pozwalających najpełniej wykorzystać potencjał do wzrostu konkurencyjności wynikający z zastosowania wzornictwa. Audyt zakończy się opracowaniem strategii wzorniczej – dokumentem wskazującym działania i rekomendacje w zakresie rozwoju firmy w połączeniu z rozwojem i wykorzystaniem wzornictwa. Celem pośrednim będzie podniesienie wiedzy i świadomości kadry zarządzającej spółki w zakresie celów i wykorzystania działań wzorniczych.

Wartość projektu: 108 240 zł

Koszty kwalifikowane: 88 000 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 74 800 zł