Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Projektowanie

Projektowanie

W roku 2015 nasza Pracownia Projektowa zrealizowała następujące tematy :
 

Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej dla sieci FTTH i wykonanie linii światłowodowej na podbudowie linii energetycznej NN wraz z przyłączami abonenckimi w miejscowościach Gwizdaj-Grząska,Nowosielce, Studzian, Dębów.
Zakres szczegółowy:

 • Zawieszanie kabli światłowodowych typu ADSS (magistralnych) napowietrznych na podbudowie słupowej SN i NN – 30 844 m
 • Budowa rurociągu teletechnicznego z  rur HDPE 40 – 268 m
 • Dostawa, montaż i konfiguracja szafy OLT Dębów wraz z elementami wyposażenia
 • Montaż mufo-przełącznic światłowodowych i stelaży zapasu kabla na słupie energetycznym wraz ze spawaniem kabli i montażem spliterów – 233 szt.
 • Wykonanie kompletnego przyłącza od przełącznicy do ONT w lokalu klienta – `126 szt

 

 

 

 

  W roku 2014 nasza Pracownia Projektowa zrealizowała następujące tematy dla :

        Polskiej  Grupy Energetycznej  S.A. z siedzibą w Lubinie

 • Rozbudowa sieci energetycznej SN 15KV, budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa linii kablowych SN inN przebudowa istniejącej sieci energetycznej nN oraz budowa przyczyny kablowego do proj. budynku mieszkalnego na dz.1441w miejscowości Stary Dzików
 • Rozbudowa sieci energetycznej SN, budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa linii kablowych nN, przebudowa sieci napowietrznej nN oraz budowa przyłączy w miejscowości Wólka Krowicka.
 • Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej STANY VII oraz sieci energetycznej nN w miejscowości Stany , gm. Bojanów
 • Przebudowa istniejącej sieci energetycznej nN przy ul. Futorzańskiej, budowa przyłączy do budynku na dz. 234/1- wł. M.Szpyt-Śliwa oraz do bud. na dz.232/1 – wł.D. Jedynowicz w m-ci Oleszyce
 • Budowa linii kablowej nN zasilanej ze stacji transformatorowej SZÓWSKO 12 obw. Nr 1 i 4 demontaż linii napowietrznej budowa przyłącza do budynku usługowego na dz.1031/6 w miejscowości Szówsko.


  Projekty wykonane dla Polskiej Grupy Ene rgetycznej S.A. z siedzibą w Lublinie w roku 2013
 • Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej Witkowice1 w miejscowości Witkowice , gm. Radomyśl n/ SanemPrzebudowa słupowej stacji transformatorowej Borowa Góra 1, rozbudowa sieci energetycznej nN wraz z przebudową istniejącej linii napowietrznej nN oraz budowa przyłącza kablowego do budynku mieszkalnego na dz.292/1 w miejscowości Borowa Góra gm. Lubaczów

 • Rozbudowa sieci energetycznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Oleszyce 4 oraz budowa przyłącza do budynku mieszkalnego na dz. 921/13 w miejscowości Oleszyce.

 • Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Kidałowice 4 celem budowy przyłącza energetycznego napowietrznego do budynku usługowego na dz. 385/1 w miejscowości Kidałowice, gm. Pawłosiów
 • Budowa przyłącza elektroenergetycznego nN do złącza licznikowego na działce 112/9 w miejscowości Szczuków , gm. Lubaczów
 • Rozbudowa i przebudowa sieci energetycznej nN oraz budowa przyłącza kablowego do budynku Domu Dziecka w miejscowości Radymno –  właściciel  Nasza Fundacja