Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Projektowanie

Projektowanie

Rok 2018

 

Na zlecenie Zicom Next dla Inwestora Orange Polska S.A. Firma Tramer Sp. z o.o. realizowała zadania związane z projektowaniem sieci budynkowej wielorodzinnej FTTH w na terenie miasta Jasło przy ulicach: Żeromskiego, Lwowska, Krasińskiego, Basztowa, Igielna, Jana Pawła II, Mickiewicza, Towarowa, Bednarska, Szajnochy, Mickiewicza, Chopina, Na Kotlinę, Szkolna, Hankówka w zakresie:

 • Projektowanie sieci budynkowej wielorodzinnej wewnętrznej 71 bloków
 • Projektowanie przyłączy FTTF do budynków 71 szt.
 • Projektowanie kabli magistralnych około 10 000 m.

 

Na zlecenie Eltel Networks Telecom Firma Tramer Sp. z o.o. realizowała zadania związane z projektowaniem kabli szkieletowych FTTH w na terenie miasta Jasło w zakresie:

 • Projektowanie i budowa sieci magistralnych M2, M3, M4
 • Projektowanie i budowa przyłączy FTTF do budynków 6  szt.

 

Dla Operatora Netia S.A. Firma Tramer Sp. z o.o. realizowała zadania związane z budową sieci FTTH dla klientów biznesowych B2B na terenie miasta Rzeszów w ilości 11 szt.

 

Dla Operatora Orange Polska S.A. Firma Tramer Sp. z o.o. realizowała zlecenia związane projektowaniem sieci FTTH na terenie Podkarpacia.

 • Projektowanie i budowa sieci FTTH dla klientów B2B w ilości 11 wykonanych zadań

 

Dla firmy Huawei Polska  Firma Tramer Sp. z o.o. realizowała zadania związane z projektowaniem sieci FTTH w ramach projektu POPC na Obszarze Nowosądeckim w miejscowości Krużlowa.

 

ROK 2017

 

W roku 2017 roku na zlecenie MULTIMEDIA POLSKA Infrastruktura  wykonywaliśmy na terenie Małopolski prace projektowe związane z budową sieci FTTH, w miejscowościach: Bielcza, Borzęcin, Przyborów, Bucze, Wokowice w zakresie:
 

 • Wykonanie projektu wykonawczego kabli światłowodowych samonośnych w ilości 80 670 m .
 • Wykonanie projektu wykonawczego kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej w ilości  2 040 m
 • Wykonanie projektów powykonawczych

 

 

ROK 2016

 

Na zlecenie Eltel Networks Telecom dla Inwestora Netia SA Firma Tramer Sp. z o.o. realizowała zadania związane z projektowaniem sieci budynkowej wielorodzinnej FTTH w na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w zakresie:

 • Projektowanie sieci budynkowej wielorodzinnej wewnętrznej 150 budynków
 • Projektowanie przyłączy FTTF do budynków 150 szt.
 • Projektowanie kabli magistralnych M1 i M2 oraz dosyłowych w ilości 32 km.

 

 Projektowanie sieci szerokopasmowej FTTH na potrzeby UPC w Rzeszowie, przy ulicach: Rejtana, Popiełuszki, Monte Cassino, Podwisłocze, Pelczara,           Hanasiewicza w ilości:

 

 • Projektowanie sieci budynkowej wielorodzinnej wewnętrznej 22 budynków
 • Projektowanie przyłączy FTTF do budynków 22 szt.

 

 

W roku 2015 nasza Pracownia Projektowa zrealizowała następujące tematy :

 

Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej dla sieci FTTH i wykonanie linii światłowodowej na podbudowie linii energetycznej NN wraz z przyłączami abonenckimi w miejscowościach Gwizdaj-Grząska,Nowosielce, Studzian, Dębów. 

Zakres szczegółowy:

 • Zawieszanie kabli światłowodowych typu ADSS (magistralnych) napowietrznych na podbudowie słupowej SN i NN – 30 844 m
 • Budowa rurociągu teletechnicznego z  rur HDPE 40 – 268 m
 • Dostawa, montaż i konfiguracja szafy OLT Dębów wraz z elementami wyposażenia
 • Montaż mufo-przełącznic światłowodowych i stelaży zapasu kabla na słupie energetycznym wraz ze spawaniem kabli i montażem spliterów – 233 szt.
 • Wykonanie kompletnego przyłącza od przełącznicy do ONT w lokalu klienta – `126 szt

 

 

  W roku 2014 nasza Pracownia Projektowa zrealizowała następujące tematy dla :

        Polskiej  Grupy Energetycznej  S.A. z siedzibą w Lubinie

 • Rozbudowa sieci energetycznej SN 15KV, budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa linii kablowych SN inN przebudowa istniejącej sieci energetycznej nN oraz budowa przyczyny kablowego do proj. budynku mieszkalnego na dz.1441w miejscowości Stary Dzików
 • Rozbudowa sieci energetycznej SN, budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa linii kablowych nN, przebudowa sieci napowietrznej nN oraz budowa przyłączy w miejscowości Wólka Krowicka.
 • Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej STANY VII oraz sieci energetycznej nN w miejscowości Stany , gm. Bojanów
 • Przebudowa istniejącej sieci energetycznej nN przy ul. Futorzańskiej, budowa przyłączy do budynku na dz. 234/1- wł. M.Szpyt-Śliwa oraz do bud. na dz.232/1 – wł.D. Jedynowicz w m-ci Oleszyce
 • Budowa linii kablowej nN zasilanej ze stacji transformatorowej SZÓWSKO 12 obw. Nr 1 i 4 demontaż linii napowietrznej budowa przyłącza do budynku usługowego na dz.1031/6 w miejscowości Szówsko.


  Projekty wykonane dla Polskiej Grupy Ene rgetycznej S.A. z siedzibą w Lublinie w roku 2013
 • Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej Witkowice1 w miejscowości Witkowice , gm. Radomyśl n/ SanemPrzebudowa słupowej stacji transformatorowej Borowa Góra 1, rozbudowa sieci energetycznej nN wraz z przebudową istniejącej linii napowietrznej nN oraz budowa przyłącza kablowego do budynku mieszkalnego na dz.292/1 w miejscowości Borowa Góra gm. Lubaczów

 • Rozbudowa sieci energetycznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Oleszyce 4 oraz budowa przyłącza do budynku mieszkalnego na dz. 921/13 w miejscowości Oleszyce.

 • Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Kidałowice 4 celem budowy przyłącza energetycznego napowietrznego do budynku usługowego na dz. 385/1 w miejscowości Kidałowice, gm. Pawłosiów
 • Budowa przyłącza elektroenergetycznego nN do złącza licznikowego na działce 112/9 w miejscowości Szczuków , gm. Lubaczów
 • Rozbudowa i przebudowa sieci energetycznej nN oraz budowa przyłącza kablowego do budynku Domu Dziecka w miejscowości Radymno –  właściciel  Nasza Fundacja